انجمن آموزشی دانا دوره های جدید برگزار می کند. Reviewed by arsia on .   انجمن أموزشى دانا تقديم ميكند: [divide style="2"] آموزش پيشرفته و رايگان از طريق: - شركت در كلاسهاى حضورى در هامبورگ - استفاده از تدريس اينترنتى و وب سمي   انجمن أموزشى دانا تقديم ميكند: [divide style="2"] آموزش پيشرفته و رايگان از طريق: - شركت در كلاسهاى حضورى در هامبورگ - استفاده از تدريس اينترنتى و وب سمي Rating: 0
صفحه اصلی » آموزش » انجمن آموزشی دانا دوره های جدید برگزار می کند.

انجمن آموزشی دانا دوره های جدید برگزار می کند.

انجمن آموزشی دانا دوره های جدید برگزار می کند.

 

انجمن أموزشى دانا تقدیم میکند:

آموزش پیشرفته و رایگان از طریق:
– شرکت در کلاسهاى حضورى در هامبورگ
– استفاده از تدریس اینترنتى و وب سمینار و مولتى مدیا

شرایط شرکت کنندگان در دوره هاى آموزشى:
– شهروندان ایرانى، افغانى و تاجیک با حداقل ٢٠ و حد اکثر ۵٠ سال سن
– داشتن معلومات پایه و تسلط به زبان فارسى

برنامه هاى آموزشى:
کسب دانش و مهارتهاى اجتماعى و سیاسى براى دموکراتیزاسیون جوامع و موطن شرکت کنندگان از جمله:
– گذار به دموکراسى و موانع و مشکلات آن
– انتخابات آزاد و منصفانه
– دیالوگ دموکراتیک
– رابطه سیستم اقتصادى و دموکراسى
– حقوق بشر
و مسائل جالب و ضرورى بسیار دیگر

مدرسین این دوره آموزشى:
– دکتر شهریار آهى
– دکتر جمشید اسدى
– دکتر محسن سازگارا
– مهندس حسن شریعتمدارى

براى کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با ما تماس بگیرید.

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top