بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار دوم Reviewed by admin on . سلسله سمینارهای - بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار دوم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و مبت سلسله سمینارهای - بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار دوم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و مبت Rating: 0
صفحه اصلی » آموزش » بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار دوم

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار دوم

سلسله سمینارهای – بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین – سمینار دوم
در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و مبتنی بر ایدئولوژی و رهبری فرهمند( کاریزماتیک ) در گذر زمان به نظامهای اقتدارگرا و سپس به نظامهای اقتدارگرای نوین تبدیل میشوند و تفاوت این نظامهای سیاسی درچیست ؟ و علاوه بر آن ومهمتر ازآن، این نظامهای ناسازگار با زمانه و تمدن بشر در دوره جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات و اطلاعات با چه تدابیر و راهکارهائی به حیات خود ادامه میدهند ؟

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top