بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار چهارم Reviewed by admin on . سلسله سمینارهای - بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار چهارم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و م سلسله سمینارهای - بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین - سمینار چهارم در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و م Rating: 0
صفحه اصلی » آموزش » بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار چهارم

بررسی چگونگی تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین -حسن شریعتمداری -وبینار چهارم

سلسله سمینارهای – بررسی علل تداوم نظامهای اقتدارگرای نوین – سمینار چهارم
در این سلسله سمینارها سعی در پاسخ به این سوال است که اولا چگونه نظامهای تمامیت خواه و مبتنی بر ایدئولوژی و رهبری فرهمند( کاریزماتیک ) در گذر زمان به نظامهای اقتدارگرا و سپس به نظامهای اقتدارگرای نوین تبدیل میشوند و تفاوت این نظامهای سیاسی درچیست ؟ و علاوه بر آن ومهمتر ازآن، این نظامهای ناسازگار با زمانه و تمدن بشر، در دوره جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات چگونه توانسته اند اقتدار خود را ادامه داده و حفظ نمایند .

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top