مقاومت مدنی – محسن سازگارا: نشست دهم Reviewed by SaBa on . در آخرین جلسه این سلسله سمینارها به مقایسه تطبیقی انقلاب سال 1357 و جنبش سبز می‌پردازیم . البته این مقایسه صرفا بر مبنای روشها و تاکتیک‌های گفته شده در سمینارها در آخرین جلسه این سلسله سمینارها به مقایسه تطبیقی انقلاب سال 1357 و جنبش سبز می‌پردازیم . البته این مقایسه صرفا بر مبنای روشها و تاکتیک‌های گفته شده در سمینارها Rating: 0
صفحه اصلی » تازه ها » مقاومت مدنی – محسن سازگارا: نشست دهم

مقاومت مدنی – محسن سازگارا: نشست دهم

در آخرین جلسه این سلسله سمینارها به مقایسه تطبیقی انقلاب سال ۱۳۵۷ و جنبش سبز می‌پردازیم .
البته این مقایسه صرفا بر مبنای روشها و تاکتیک‌های گفته شده در سمینارهای قبلی مقاومت مدنی است. ما در این مقایسه فارغ از قضاوت در لزوم وعدم لزوم و خوبی یا بدی این دو جنبش، صرفا به مقایسه روشها وتاکتیکهای بکاررفته در آنها می‌پردازیم .

سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار شد. دراین درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت سیاسی، به لزوم برنامه ریزی استراتژیک و نکاتی که در این برنامه ریزی باید مد نظرقرار بگیرد، پرداخته شد. سپس تاکتیک‌ها و روش‌های مدیریت آکسیون‌ها بررسی شد. دراین آموزش‌ها سعی شد حتی‌المقدور از تجربیات مبارزین در دیگر کشورها بهره گرفته شود.

پادکست (فایل صوتی) جلسه دهم

Clip to Evernote

نظر