مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست سوم Reviewed by arsia on . در درس سوم با استفاده از چك ليست مقاومت مدني، ضمن مرورمجددي بر اصل اول يعني اتحاد، مسئله ليست كردن تاكتيك هاي تهاجمي و تدافعي را در چارچوب برنامه ريزي استراتژيك در درس سوم با استفاده از چك ليست مقاومت مدني، ضمن مرورمجددي بر اصل اول يعني اتحاد، مسئله ليست كردن تاكتيك هاي تهاجمي و تدافعي را در چارچوب برنامه ريزي استراتژيك Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » مقاومت مدنی » مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست سوم

مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست سوم

در درس سوم با استفاده از چک لیست مقاومت مدنی، ضمن مرورمجددی بر اصل اول یعنی اتحاد، مسئله لیست کردن تاکتیک های تهاجمی و تدافعی را در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک بررسی می کنیم. دراین درس نمایش دو مثال از مقاومت مدنی در شیلی و آمریکا به فهم بهتر موضوع مدد می رساند.

سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. دراین درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت سیاسی، به لزوم برنامه ریزی استراتژیک و نکاتی که در این برنامه ریزی باید مد نظرقرار بگیرد، پرداخته می شود. آن‌گاه نوبت به بررسی تاکتیک‌ها و روش‌های مدیریت آکسیون‌ها می‌‌رسد. دراین آموزش‌ها سعی می‌شود حتی‌المقدور از تجربیات مبارزین در دیگر کشورها بهره گرفته شود.

درانتها دریک بررسی تطبیقی میان انقلاب اسلامی و جنبش سبز از منظر مبارزات مدنی، یعنی دو نمونه ملموس در تاریخ اخیر ایران، آموخته های دروس گذشته مرور می‌شود.

پادکست (فایل صوتی) جلسه سوم

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top