مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست دوم Reviewed by arsia on . در درس دوم به تعريف هدف، استراتژي و تاكتيك پرداخته مي شود و لزوم تعيين آن ها در برنامه ريزي براي مبارزه بي خشونت به بحث گذاشته مي شود. سلسله درس‌های مقاومت مدنی در درس دوم به تعريف هدف، استراتژي و تاكتيك پرداخته مي شود و لزوم تعيين آن ها در برنامه ريزي براي مبارزه بي خشونت به بحث گذاشته مي شود. سلسله درس‌های مقاومت مدنی Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » مقاومت مدنی » مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست دوم

مقاومت مدنی – محسن سازگارا : نشست دوم

در درس دوم به تعریف هدف، استراتژی و تاکتیک پرداخته می شود و لزوم تعیین آن ها در برنامه ریزی برای مبارزه بی خشونت به بحث گذاشته می شود.

سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. دراین درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت سیاسی، به لزوم برنامه ریزی استراتژیک و نکاتی که در این برنامه ریزی باید مد نظرقرار بگیرد، پرداخته می شود. آن‌گاه نوبت به بررسی تاکتیک‌ها و روش‌های مدیریت آکسیون‌ها می‌‌رسد. دراین آموزش‌ها سعی می‌شود حتی‌المقدور از تجربیات مبارزین در دیگر کشورها بهره گرفته شود.
درانتها دریک بررسی تطبیقی میان انقلاب اسلامی و جنبش سبز از منظر مبارزات مدنی، یعنی دو نمونه ملموس در تاریخ اخیر ایران، آموخته های دروس گذشته مرور می‌شود.

پادکست جلسه دوم

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top