چالش سنت و دموکراسی در ایران Reviewed by arsia on . انجمن آموزشی دانا تقدیم میکند: [divide style="2"] چالش سنت و دموکراسی درایران (چرا ما دربرقراری دموکراسی و حکومت قانون ناکام مانده ایم؟) مدرس: حسن شریعتمداری پی انجمن آموزشی دانا تقدیم میکند: [divide style="2"] چالش سنت و دموکراسی درایران (چرا ما دربرقراری دموکراسی و حکومت قانون ناکام مانده ایم؟) مدرس: حسن شریعتمداری پی Rating: 0
صفحه اصلی » برنامه های آموزشی » چالش سنت و دموکراسی در ایران

چالش سنت و دموکراسی در ایران

انجمن آموزشی دانا تقدیم میکند:

چالش سنت و دموکراسی درایران
(چرا ما دربرقراری دموکراسی و حکومت قانون ناکام مانده ایم؟)
مدرس: حسن شریعتمداری

پیش گفتار – طرح مساله (۱ جلسه)

چالش دربستر:

تاریخی (۱ جلسه)
فلسفی ( ۲ جلسه)
فرهنگی (۲ جلسه)
دینی (۲ جلسه)
اجتماعی (۲ جلسه)
اقتصادی (۱ جلسه)
سیاسی (۲ جلسه)
روانشناسی اجتماعی (۱ جلسه)
موانع کهن و فرصتهای نوین (۲ جلسه)
نتیجه گیری و پایان (۱ جلسه)
جمع جلسات آموزشی (۱۶ جلسه)

جلسات آموزشی از ماه جولای۲۰۱۴ آغاز می‌شوند.
تاریخ و محل تشکیل جلسات متعاقبا به اطلاع علاقمندان شرکت دراین دوره آموزشی خواهد رسید.

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top