چالش سنت ودموکراسی- نشست سیزدهم: جامعه شناسی اقتدار (۱) Reviewed by arsia on . در این سمینار با عنوان فرعی «نظام جامعه پذیری، کارخانه تولید استبداد و اقتدار در ایران» به یک مساله جامعه شناسانه می‌پردازیم و مراحل جامعه پذیری ما ایرانیان را در این سمینار با عنوان فرعی «نظام جامعه پذیری، کارخانه تولید استبداد و اقتدار در ایران» به یک مساله جامعه شناسانه می‌پردازیم و مراحل جامعه پذیری ما ایرانیان را Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت ودموکراسی- نشست سیزدهم: جامعه شناسی اقتدار (۱)

چالش سنت ودموکراسی- نشست سیزدهم: جامعه شناسی اقتدار (۱)

در این سمینار با عنوان فرعی «نظام جامعه پذیری، کارخانه تولید استبداد و اقتدار در ایران» به یک مساله جامعه شناسانه می‌پردازیم و مراحل جامعه پذیری ما ایرانیان را در بنیانهای خانواده، آموزش، کار و پیشه بررسی می کنیم و رابطه مستقیم و عمیق آن را با میل به اقتدار و استبداد واکاوی می کنیم.

مبحث پنجم در ۲ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه شده است.
 
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top