چالش سنت ودموکراسی- نشست شانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۲) Reviewed by arsia on . در سمینار قبل رابطه اقتصاد دولتی و اقتدارگرایی را بر اساس ایجاد پایه اجتماعی وابسته معیشتی به حکومت شرح دادیم و نشان دادیم که با وجود فوایدی که برای نظام اقتدار در سمینار قبل رابطه اقتصاد دولتی و اقتدارگرایی را بر اساس ایجاد پایه اجتماعی وابسته معیشتی به حکومت شرح دادیم و نشان دادیم که با وجود فوایدی که برای نظام اقتدار Rating: 0
صفحه اصلی » تازه ها » چالش سنت ودموکراسی- نشست شانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۲)

چالش سنت ودموکراسی- نشست شانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۲)

در سمینار قبل رابطه اقتصاد دولتی و اقتدارگرایی را بر اساس ایجاد پایه اجتماعی وابسته معیشتی به حکومت شرح دادیم و نشان دادیم که با وجود فوایدی که برای نظام اقتدارگرا برای تحکیم بیشتر اقتدار خود دارد، چرا چنین نظام اقتصادی در شرایط رقابت با اقتصادهای آزاد جهان محکوم به عقب ماندگی واحیانا شکست وفروپاشی است.

حال در این سمینار«موانع آزادسازی اقتصاد» را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چرا با وجود لزوم عقلی اصلاحات ساختاری در چنین اقتصادهایی، بخصوص در ایران، انجام اینگونه اصلاخات اساسی و ساختاری کاری دشوار است .

مبحث ششم در ۲ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه می‌شود.

 
پیوست ها:
فایل پادکست نشست شانزدهم
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – موانع آزادسازی اقتصاد (جلسه ۱۵ و ۱۶)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – موانع آزادسازی اقتصاد
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top