چالش سنت ودموکراسی- نشست نوزدهم: موانع کهن و فرصتهای نوین ۱ Reviewed by arsia on . آخرین وبینار از سلسله سمینارهای سنت چالش و دموکراسی در جلسه قبل پایان یافت . اینک در سمینار حاضر و سمینار آینده، مروری اجمالی خواهیم داشت بر مهم ترین نکات ذکر ش آخرین وبینار از سلسله سمینارهای سنت چالش و دموکراسی در جلسه قبل پایان یافت . اینک در سمینار حاضر و سمینار آینده، مروری اجمالی خواهیم داشت بر مهم ترین نکات ذکر ش Rating: 0
صفحه اصلی » تازه ها » چالش سنت ودموکراسی- نشست نوزدهم: موانع کهن و فرصتهای نوین ۱

چالش سنت ودموکراسی- نشست نوزدهم: موانع کهن و فرصتهای نوین ۱

آخرین وبینار از سلسله سمینارهای سنت چالش و دموکراسی در جلسه قبل پایان یافت . اینک در سمینار حاضر و سمینار آینده، مروری اجمالی خواهیم داشت بر مهم ترین نکات ذکر شده در این سمینارها و در پایان نتیجه گیری از این سلسله سمینارها ارائه خواهد شد. پیوند مباحث گوناگون که صرفا برای فهم بهتر وبیشترازرابطه اقتدار – استبداد و جامعه و انسان ایرانی ازهم تفکیک شده بود- درقالبی یکپارچه وحدت موضوع و مفهوم را بعنوان یک کلیت نشان می‌دهد. در این سمینار به موانع گذار از نظام اقتدارگرا و در سمینار آتی به فرصت‌های در دسترس برای امکان تحقق آن می‌پردازیم.

 

پیوست ها:
فایل پادکست نشست نوزدهم
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – موانع کهن و فرصتهای نوین (۱و۲)

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top