چالش سنت ودموکراسی- نشست پانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۱) Reviewed by arsia on . در این سمینار رابطه اقتصاد دولتی و نظام‌های اقتدارگرای نوین را بررسی می‌کنیم و رابطه اقتصاد حامی‌پرور و رانت‌خواری و معنای فساد در این نظامها را واکاوی می‌نمایی در این سمینار رابطه اقتصاد دولتی و نظام‌های اقتدارگرای نوین را بررسی می‌کنیم و رابطه اقتصاد حامی‌پرور و رانت‌خواری و معنای فساد در این نظامها را واکاوی می‌نمایی Rating: 0
صفحه اصلی » تازه ها » چالش سنت ودموکراسی- نشست پانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۱)

چالش سنت ودموکراسی- نشست پانزدهم: اقتدار و اقتصاد(۱)

در این سمینار رابطه اقتصاد دولتی و نظام‌های اقتدارگرای نوین را بررسی می‌کنیم و رابطه اقتصاد حامی‌پرور و رانت‌خواری و معنای فساد در این نظامها را واکاوی می‌نماییم. همچنین راهکار این نظامها را برای گسترش پایه اجتماعی مطیع از راه ایجاد کارگران وابسته و کارورزان و کارمندان حقوق‌بگیر و خانواده‌هایشان و اثر این روش را در ایجاد هاله بزرگ جامعه ساکت و مداراگرنشان می‌دهیم. در یک کار تحقیقی نیز نشان می‌دهیم که حداقل ۴۹ درصد جمعیت کشور مستقیم یا غیرمستقیم نان‌خور دولت و نظام می‌باشند.

مبحث ششم در ۲ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه می‌شود.

 
پیوست ها:
فایل پادکست نشست پانزدهم
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – اقتصاد در نظام‌های اقتدارگرای نوین(جلسه ۱۵ و ۱۶)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – اقتصاد در نظام‌های اقتدارگرای نوین
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top