چالش سنت ودموکراسی- نشست چهاردهم: جامعه شناسی اقتدار (۲) Reviewed by arsia on . موضوع این سمینار بررسی گسل های اجتماعی ایجاد شده در جامعه معاصر ما و اثرات آن بر اقتدارگرایی و اقتدارپذیری جامعه است . گسل هائی چون گسل معیشتی، گسل معرفتی، گسل موضوع این سمینار بررسی گسل های اجتماعی ایجاد شده در جامعه معاصر ما و اثرات آن بر اقتدارگرایی و اقتدارپذیری جامعه است . گسل هائی چون گسل معیشتی، گسل معرفتی، گسل Rating: 0
صفحه اصلی » تازه ها » چالش سنت ودموکراسی- نشست چهاردهم: جامعه شناسی اقتدار (۲)

چالش سنت ودموکراسی- نشست چهاردهم: جامعه شناسی اقتدار (۲)

موضوع این سمینار بررسی گسل های اجتماعی ایجاد شده در جامعه معاصر ما و اثرات آن بر اقتدارگرایی و اقتدارپذیری جامعه است . گسل هائی چون گسل معیشتی، گسل معرفتی، گسل جنسیتی و گسل مرکز و پیرامون بررسی شده و بعنوان موتور محرک جامعه و سیاست تحلیل می‌شوند.

مبحث پنجم در ۲ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه شده است.

 
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top