چالش سنت و دموکراسى – نشست دوم: سنت در پویه‌ی تاریخ Reviewed by arsia on . سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسى در پى بررسى مساله ديرپایي و پایایى استبداد در ايران است. در پی یافتن پاسخی به اين پرسش كه چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروط سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسى در پى بررسى مساله ديرپایي و پایایى استبداد در ايران است. در پی یافتن پاسخی به اين پرسش كه چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروط Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت و دموکراسى – نشست دوم: سنت در پویه‌ی تاریخ

چالش سنت و دموکراسى – نشست دوم: سنت در پویه‌ی تاریخ

سلسله سمینارهاى چالش سنت و دموکراسى در پى بررسى مساله دیرپایی و پایایى استبداد در ایران است. در پی یافتن پاسخی به این پرسش که چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروطه، ما هنوز در خم یک کوچه ایم؟

مهندس حسن شریعتمدارى در این سلسله مباحث نظریه  جدیدى عرضه می‌دارد و در ١۶ جلسه این تئوری را در زمینه هاى مختلف فلسفه، فرهنگ، دین، اقتصاد و اجتماع تبیین می کند و جامع و شامل بودن این نظریه را بررسى می نماید. شما میتوانید با شرکت در این سمینارها و طرح سوال و اظهار نظرهای خود به غناى آن کمک کنید.
در این نشست درس اول (سنت در پویه ی تاریخ) ارائه می گردد.

پیوست ها:
فایل پادکست نشست دوم 
جزوه نشست دوم : چالش سنت و دموکراسی – سنت در پویه‌ی تاریخ
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – سنت در پویه‌ی تاریخ

 

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top