چالش سنت و دموکراسى – نشست چهارم: سنت فلسفی(۲) Reviewed by arsia on . در این قسمت از درس دوم (سنت فلسفى) ، پيوند نهضت شعوبى و اسطوره گرایى باستانى را با عرفان ايرانى در خاستكاه هر دو، روزهاى آغازین اين مكاتب مهم فكرى و حركتهاى اجت در این قسمت از درس دوم (سنت فلسفى) ، پيوند نهضت شعوبى و اسطوره گرایى باستانى را با عرفان ايرانى در خاستكاه هر دو، روزهاى آغازین اين مكاتب مهم فكرى و حركتهاى اجت Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت و دموکراسى – نشست چهارم: سنت فلسفی(۲)

چالش سنت و دموکراسى – نشست چهارم: سنت فلسفی(۲)

در این قسمت از درس دوم (سنت فلسفى) ، پیوند نهضت شعوبى و اسطوره گرایى باستانى را با عرفان ایرانى در خاستکاه هر دو، روزهاى آغازین این مکاتب مهم فکرى و حرکتهاى اجتماعى و پیامدهای آنها را بررسى میکنیم.

در این درس در ادامه مطالب قسمت اول، ردپاى باستانگرایى را پس از شاهنامه فردوسى در آثار ابوعلى سینا فیلسوف نامدار مشایى وشیخ شهاب الدین سهروردى موسس مکتب اشراق و حتى امام محمد غزالى اشعرى (از مخالفان سرسخت فلسفه) نشان میدهیم که چگونه حکمت خسروانى برآمد اثرپذیرى عرفان ایرانى از نهضت شعوبى و یا ناسیونالیسم ایرانى بوده است.

پیوست ها:
فایل پادکست نشست چهارم 
جزوه نشست ۳ و ۴: چالش سنت و دموکراسی – سنت فلسفی
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – سنت فلسفی

Clip to Evernote

نظر

Scroll to top