چالش سنت و دموکراسى – نشست هفتم: سنت دینی و اقتدارگرایی (مقدمه) Reviewed by arsia on . در این وبینار در بررسی رابطه دین و اقتدارگرایی، مطالبی را بعنوان پیشگفتار ارائه می کنیم. چهارچوب معرفت شناسانه و ابرروایت هستی جهان کهن، به دو پرسش اساسی - یعنی در این وبینار در بررسی رابطه دین و اقتدارگرایی، مطالبی را بعنوان پیشگفتار ارائه می کنیم. چهارچوب معرفت شناسانه و ابرروایت هستی جهان کهن، به دو پرسش اساسی - یعنی Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت و دموکراسى – نشست هفتم: سنت دینی و اقتدارگرایی (مقدمه)

چالش سنت و دموکراسى – نشست هفتم: سنت دینی و اقتدارگرایی (مقدمه)

در این وبینار در بررسی رابطه دین و اقتدارگرایی، مطالبی را بعنوان پیشگفتار ارائه می کنیم. چهارچوب معرفت شناسانه و ابرروایت هستی جهان کهن، به دو پرسش اساسی – یعنی انسان کیست و هستی چیست – با ابرروایتی برپایه مرکزیت کره زمین درجهان آفرینش و اشرف مخلوقات و خداسرشت بودن انسان پاسخ می‌داد. اما دوران مدرن این چارچوب معرفت شناسانه کهن را به حاشیه راند و روش علمی مبتنی بر شک و سوال را برمبنای محورقراردادن واقعیت های جهان خاکی وبررسی آنها بجای ادعای کشف حقایق مطلق و تسلط برآنان را بروش علمی، پیشه خود ساخت . در ذهن ما هنوز این انتقال چارچوب مفهومی و کنارنهادن ابرروایت جهان کهن صورت نگرفته است.
درس چهارم در ۶ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه شده است.
 
پیوست ها:
فایل پادکست نشست هفتم 
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – دین و اقتدارگرایی(مقدمه)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – دین و اقتدارگرایی
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top