چالش سنت و دموکراسى – نشست پنجم: فرهنگ در چنبره اقتدار (۱) Reviewed by arsia on . درس سوم  «فرهنگ در چنبره اقتدار» است. در اين بحث تاثير متقابل فرهنگ و اقتدارگرایی بررسى ميشود. به ريشه هاى تاريخى شكل گيرى فرهنگ ايران و ابر-روايت جهان باستان ب درس سوم  «فرهنگ در چنبره اقتدار» است. در اين بحث تاثير متقابل فرهنگ و اقتدارگرایی بررسى ميشود. به ريشه هاى تاريخى شكل گيرى فرهنگ ايران و ابر-روايت جهان باستان ب Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت و دموکراسى – نشست پنجم: فرهنگ در چنبره اقتدار (۱)

چالش سنت و دموکراسى – نشست پنجم: فرهنگ در چنبره اقتدار (۱)

درس سوم  «فرهنگ در چنبره اقتدار» است. در این بحث تاثیر متقابل فرهنگ و اقتدارگرایی بررسى میشود. به ریشه هاى تاریخى شکل گیرى فرهنگ ایران و ابر-روایت جهان باستان بعنوان محصول آن مى بردازیم.سپس نشان می‌دهیم که چگونه در زمینه سیاسى، فرهنگ ما پادشاهى آرمانى و یا حکیم حاکم را تایید می‌کند و در زمینه فلسفى، بدنبال خقیقت محض است و محل حقایق ازلى وابدى را مینو سپهر می‌داتد و راه دستیابى به آنها را رهیدن از تعلقات مادى و ترک ارادى کالبد خاکى می‌داند. در زمینه عرفانى نیز انسان موجودى خداسرشت است که از اصل خود بدور افتاده و به این جهت در رنج و فغان دائم است. او می‌تواند خدای‌گونه شود و حتى در وحدت  با خدا  به اصل کبریایی خود واصل شود.
چنین مجموعه درهم تنیده اى، روایتى را در فرهنگ ما ایجاد کرده که جهان باستان را به تصرف خود درآورده است
بشر دوره مدرن بجای محور قرار دادن حقایق و جستجوى دائمى آنها -که محور اصلى جهان باستان و قرون میانه بود- توجه خود را به واقعیات جهان خاکى معطوف کرد و این تغییر پارادایم بزرگ بود که مدرنیته نام گرفت .
اما ما هنوز در ناخودآگاه جمعى خویش در پارادایم باستانى محصول فرهنگ خود بسر می‌بریم .
درس سوم در ۲ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه می شود.

پیوست ها:
فایل پادکست نشست پنجم 
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – فرهنگ در چنبره اقتدار (۱)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – فرهنگ در چنبره اقتدار
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top