چالش سنت و دموکراسی-نشست یازدهم: سنت دینی و اقتدارگرایی (۴) Reviewed by arsia on . در این سمینار در ادامه نشست قبلی به سابقه اقتدارگرایی در تفکر شیعه می‌پردازیم. در نشست یازدهم در ادامه مباحث شیعه و اقتدارگرایی، دوران پس از مشروطه و به قدرت رس در این سمینار در ادامه نشست قبلی به سابقه اقتدارگرایی در تفکر شیعه می‌پردازیم. در نشست یازدهم در ادامه مباحث شیعه و اقتدارگرایی، دوران پس از مشروطه و به قدرت رس Rating: 0
صفحه اصلی » درسگفتارها » چالش سنت و دموکراسی » چالش سنت و دموکراسی-نشست یازدهم: سنت دینی و اقتدارگرایی (۴)

چالش سنت و دموکراسی-نشست یازدهم: سنت دینی و اقتدارگرایی (۴)

در این سمینار در ادامه نشست قبلی به سابقه اقتدارگرایی در تفکر شیعه می‌پردازیم. در نشست یازدهم در ادامه مباحث شیعه و اقتدارگرایی، دوران پس از مشروطه و به قدرت رسیدن رضاشاه را مورد بررسی قرار می دهیم.

درس چهارم در ۶ فیلم/پادکست ۳۰ دقیقه ای ارائه شده است.

 
پیوست ها:
فایل پادکست نشست یازدهم
جزوه : چالش سنت و دموکراسی – دین و اقتدارگرایی(۴)
اسلاید: چالش سنت و دموکراسی – دین و اقتدارگرایی
Clip to Evernote

نظر

Scroll to top