صفحه اصلی » درسگفتارها (Page 6)

چالش سنت و دموکراسى – نشست چهارم: سنت فلسفی(۲)

در این قسمت از درس دوم (سنت فلسفى) ، پيوند نهضت شعوبى و اسطوره گرایى باستانى را با عرفان ايرانى در خاستكاه هر دو، روزهاى آغازین اين مكاتب مهم فكرى و حركتهاى اجتماعى و پيامدهای آنها را بررسى ميكنيم. در اين درس در ادامه مطالب قسمت اول، ردپاى باستانگرایى را پس از شاهنامه فردوسى در آثار ابوعلى سينا فيلسوف نامدار مشایى وشيخ شهاب الدين سهروردى موسس مكتب اشراق و حتى امام محمد غزالى اشعرى (از مخالفان سرسخت فلسفه) ن ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسى – نشست سوم: سنت فلسفی(۱)

سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسى در پى بررسى مساله ديرپایي و پایایى استبداد در ايران است. در پی یافتن پاسخی به اين پرسش كه چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروطه، ما هنوز در خم يك كوچه ايم؟ مهندس حسن شريعتمدارى در اين سلسله مباحث نظريه  جديدى عرضه مي‌دارد و در ١٦ جلسه اين تئوری را در زمينه هاى مختلف فلسفه، فرهنگ، دين، اقتصاد و اجتماع تبیین می کند و جامع و شامل بودن اين نظريه را بررسى می نماید. شما ميتوانيد ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسى – نشست دوم: سنت در پویه‌ی تاریخ

سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسى در پى بررسى مساله ديرپایي و پایایى استبداد در ايران است. در پی یافتن پاسخی به اين پرسش كه چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروطه، ما هنوز در خم يك كوچه ايم؟ مهندس حسن شريعتمدارى در اين سلسله مباحث نظريه  جديدى عرضه مي‌دارد و در ١٦ جلسه اين تئوری را در زمينه هاى مختلف فلسفه، فرهنگ، دين، اقتصاد و اجتماع تبیین می کند و جامع و شامل بودن اين نظريه را بررسى می نماید. شما ميتوانيد ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسی – جزوه و اسلاید

جزوات و اسلایدهای مربوط به این درسگفتار همزمان با ارائه هر وبینار به این بخش افزوده خواهد شد: 1- پیش درآمد 2- سنت در پویه‌ی تاریخ 3- سنت فلسفی (بخش اول) 4- سنت فلسفی (بخش دوم) 5- فرهنگ در چنبره اقتدار (بخش اول) 6- فرهنگ در چنبره اقتدار (بخش دوم) 7- سنت دینی و اقتدارگرایی (مقدمه) 8- سنت دینی و اقتدارگرایی (1) 9- سنت دینی و اقتدارگرایی (2) 10-سنت دینی و اقتدارگرایی (3) 11-سنت دینی و اقتدارگرایی (4) 12-سنت دین ...

ادامه

چالش سنت و دموکراسی- نشست اول : پیش درآمد

سلسله سمينارهاى چالش سنت و دموكراسى در پى بررسى مساله ديرپایي و پایایى استبداد در ايران است. در پی یافتن پاسخی به اين پرسش كه چرا صدواندى سال پس از انقلاب مشروطه، ما هنوز در خم يك كوچه ايم؟ مهندس حسن شريعتمدارى در اين سلسله مباحث نظريه  جديدى عرضه مي‌دارد و در ١٦ جلسه اين تئوری را در زمينه هاى مختلف فلسفه، فرهنگ، دين، اقتصاد و اجتماع تبیین می کند و جامع و شامل بودن اين نظريه را بررسى می نماید. شما ميتوانيد ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس ششم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس ششم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس پنجم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس پنجم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس چهارم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس چهارم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد- درس سوم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس سوم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه

سمینار آموزشی انتخابات آزاد – درس دوم

حسن شریعتمداری، در این سلسله جلسات، ثبات و بحران نظام سیاسی را بررسی می کند و به انتخابات آزاد و عادلانه بمنزله‌ی استراتژی گذار از دیکتاتوری به دموکراسی می پردازد. اسلاید درس دوم را از اینجا دانلود کنید. ...

ادامه
Scroll to top