فایل صوتی: مقاومت مدنی – محسن سازگارا

پادکست های مربوط به این درسگفتار همزمان با ارائه هر وبینار به این بخش افزوده خواهد شد: مقاومت مدنی 1 مقاومت مدنی 2 مقاومت مدنی 3 مقاومت مدنی 4 پاسخ به یک پرسش مقاومت مدنی 5 مقاومت مدنی 6 مقاومت مدنی 7 مقاومت مدنی 8 مقاومت مدنی 9 مقاومت مدنی 10   ***  لیست کامل پادکست‌های «مقاومت مدنی» در ساندکلود ...

ادامه

فایل صوتی:چالش سنت و دموکراسی – حسن شریعتمداری

پادکست های مربوط به این درسگفتار همزمان با ارائه هر وبینار به این بخش افزوده خواهد شد: 1 - پیش درآمد  2 - سنت در پویه‌ی تاریخ 3 - سنت فلسفی 1 4 - سنت فلسفی 2 5 - فرهنگ در چنبره اقتدار 1 6 - فرهنگ در چنبره اقتدار 2 7 - دین و اقتدارگرایی (مقدمه) 8 - دین و اقتدارگرایی 1 (تطور فقه) 9 - دین و اقتدارگرایی 2 (شیعه و اقتدارگرایی -صفویه1) 10-دین و اقتدارگرایی 3 (شیعه و اقتدارگرایی -صفویه 2) 11-دین و اقتدارگرایی 4 (ش ...

ادامه
Scroll to top